Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (2023)

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (1)

Inlagd iMarknadsföringav Erin Myers

Senast uppdaterad den 9 augusti 2023

Om du samlar in användardata på din webbplats, såsom namn och e-postadresser, kanske du har upptäckt att det kan vara svårt att organisera all den informationen till något användbart. Detta gäller särskilt på stora webbplatser som får tiotals eller hundratals formulärinlämningar varje dag.

Luftbordär en elegant lösning på detta problem. Den tar kraften i en databas, flexibiliteten hos ett kalkylblad och den enkla användningen av en modern app, och kombinerar dem alla till en plattform som kan skräddarsys efter dina exakta behov.

Innehållsförteckning

1.Vad är ett Airtable?

2.Varför lägga till en Airtable till din WordPress-webbplats?

3. En guide för att integrera Airtable på din WordPress-webbplats (i fem enkla steg)

3.1.Steg 1: Integrera Airtable med ditt WordPress-kontaktformulär

3.2.Steg 2: Aktivera Gravity Forms Zapier-tillägget för Airtable till WordPress-integration

3.3.Steg 3: Integrera din Airtable API-nyckel med WordPress

3.4.Steg 4: Skapa en Zapier "Zap" för att ansluta Airtable till WordPress med Gravity Forms

3.5.Steg 5: Testa Airtable med ditt WordPress-formulär

4. Anpassa din webbplats med WP Engine

I den här artikeln kommer vi att täcka exakt vad Airtable är och varför du bör använda det på din WordPress-webbplats. Sedan går vi igenom hur du kopplar det till dina formulär så att du kan börja samla in data redan idag. Låt oss börja!

Vad är enLuftbord?

Luftbordär ett otroligt flexibelt system som kombinerar funktionaliteten hos ett kalkylblad med kraften i en databas. Slutresultatet är ett mycket anpassningsbart verktyg som kan appliceras på nästan alla uppgifter du kan tänka dig.

Några exempel inkluderar:

  • Projektledning
  • Hantering av kundrelationer
  • Innehållskalendrar
  • Kundbokning

I ett nötskal, Airtable är vad du än vill att det ska vara. Den kan användas för att organisera information och sedan visa den på en mängd olika sätt, från en enkel layout i kalkylarksstil till kalendrar, Kanban-tavlor och gallerivyer.

Det bästa är att Airtable tar bort besväret med att skapa dessa verktyg. Att få ut avancerad funktionalitet ur ett kalkylblad kan vara ganska komplicerat, men Airtable är designat för att vara enkelt och lätt att använda.

Varför lägga till en Airtable till din WordPress-webbplats?

Det finns många sätt du kan införliva Airtable på din WordPress-webbplats, men den vanligaste användningen är att samla in och hantera data om dina besökare. Den informationen kan komma från antingen användarundersökningar eller registreringsformulär.

De flesta webbplatser innehåller registreringsformulär av ett eller annat slag, för nyhetsbrev via e-post, aviseringar, produktprövningar, skapande av användarkonton och så vidare. Genom att koppla dessa formulär till Airtable kan du få informationen automatiskt samlad i ett kalkylblad som organiserar namn, e-postadresser, produktpreferenser och mer. Detta är extremt kraftfullt för innehållsplanering, vilket gör att du kan skräddarsy inlägg ochmarknadsföringsmaterialtill din publik.

Airtable kan också användas för att aggregera och visa undersökningsresultat. Detta låter dig enkelt få en överblick över din användarbas och data kan användas för att informera om produktplanering, relationshantering och mer.

En guide för att integrera Airtable i din WordPress-webbplats (i fem enkla steg)

För att konfigurera Airtable på din WordPress-webbplats behöver du ett formulärplugin som kan integreras med entjänst som Zapier, som kopplar samman två appar eller tjänster. DeGravity Forms pluginär ett populärt val.

Sedan skapar du bara ditt formulär och använder Zapier för att skicka data till Airtable. Låt oss gå igenom hur processen fungerar.

Steg 1: Integrera Airtable med ditt WordPress-kontaktformulär

Vi kommer att använda Gravity Forms för vår demonstration, eftersom det är ett så populärt och lättanvänt verktyg. Först måste duköpa och ladda ner plugin. Gå sedan till din WordPress-instrumentpanel och navigera tillPlugins > Lägg till nytt.

Klicka påLadda upp plugin, och välj Gravity Forms-filen du just laddade ner. Glöm inte att aktivera den när den är installerad!

Därefter måste du skapa ditt formulär. Vi använder en grundläggandeKontaktformulärsom vårt exempel. Navigera tillFormulär > Nytt formuläri sidofältet, ge den ett namn och klicka påSkapa formulär.

Välj sedan de fältalternativ du vill ha från listan till höger:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (2)

När du är klar klickar du påUppdateringför att spara ditt formulär. Öppna sedan sidan i WordPress-redigeraren och lägg till en nyBlanketterblockera:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (3)

Välj ditt nyskapade formulär från rullgardinsmenyn så är du klar. Se till att uppdatera sidan också.

Steg 2: Aktivera Gravity Forms Zapier-tillägget för Airtable till WordPress-integration

Med ditt formulär skapat är nästa steg att ansluta Zapier till formuläret och ditt Airtable-konto. Det första du ska göra är att se till att Zapier-integration är påslagen för Gravity Forms.

För att göra det, navigera tillFormulär > Tillägg.Scrolla hela vägen ner tills du serZapiertillägg (de är i alfabetisk ordning):

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (4)

Om det inte är aktivt, klicka påAktivera.

Steg 3: Integrera din Airtable API-nyckel med WordPress

Därefter måste duskapa ett Airtable-konto. Det finns en gratis testare samt flera premiumalternativ, så välj gärna den plan som passar dina behov.

Gå sedan till din Airtable-kontosida och klicka på GenereraAPI-nyckelknapp:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (5)

Kopiera och klistra in nyckeln på ett säkert ställe, eftersom du kommer att behöva den inom kort.

Steg 4: Skapa en Zapier "Zap" för att ansluta Airtable till WordPress med Gravity Forms

Vid det här laget vill duskapa ett Zapier-kontoom du inte redan har en. Sedan kan du gå till sidan med kontoinställningar och väljaGör en Zap. I det första avsnittet, skriv in "gravity" för att dra upp Gravity Forms:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (6)

Välj Zap och klicka påFortsätta. Du kommer att få en URL som du måste klistra in i ditt Gravity Forms-formulär från steg 1.

Så gå tillbaka till din WordPress-instrumentpanel, väljBlanketterfrån sidofältet och hitta ditt nya formulär. Håll muspekaren över den och klicka påinställningar, välj sedanZapierfrån listan:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (7)

Klicka sedan påLägg till ny. Ange namnet på din Zap och klistra in webbadressen du fick. Se till attAktivatoggle är också inställd på "På". Välj sedanSpara Zapier-flöde:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (8)

Vid det här laget kan du gå tillbaka till Zapier Zap-inställningarna. Klicka påFortsättaoch följ anvisningarna så testar appen din anslutning. Om testet blir godkänt kan du gå vidare till att lägga till Airtable i Zap.

I denGör det här…sektion, skriv in "Airtable" och välj det från listan. Sedan VäljSkapa postfrån de tre alternativen:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (9)

Klicka påFortsätta, och slåLogga in på Airtable. Där klistrar du in API-nyckeln du kopierade tidigare. När du är klar väljer duFortsättaigen.

Därefter måste du välja "Bas" och "Tabell" som du vill att formulärdata ska gå till i Airtable. I det här exemplet väljer vi "Sälj CRM" och "Kontakter":

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (10)

Därefter måste du testa Airtable-integrationen. Klicka på fälten som motsvarar ditt formulär och ange några testdata. Välj sedanTesta och fortsätt:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (11)

Om testet lyckas har du äntligen möjlighet att aktivera din Zap. KlickSlå på Zap:

Lägga till Airtables till WordPress | WP motor (12)

Det är allt! Nu är ditt Gravity Forms-formulär kopplat till Airtable via Zapier. Alla data som skrivs in i formuläret kommer att skickas till ditt Airtable-konto.

Steg 5: Testa Airtable med ditt WordPress-formulär

Innan du tar ditt formulär live är det en bra idé att testa det själv för att se till att allt fungerar som förväntat. Gå till sidan där ditt formulär finns, ange några testdata och kontrollera sedan ditt Airtable-konto för att se till att informationen visas där du behöver den.

Med det är du klar. Du har nu ett enkelt kontaktformulär som skickar all inmatad data till Airtable, som du sedan kan använda hur du vill.

Anpassa din webbplats med WP Engine

Om du behöver ett elegant, anpassningsbart sätt att fånga och organisera data från din webbplats,Luftbordkanske bara är det. Genom att koppla den här lösningen till dina formulär kan du enkelt samla in och organisera information för att informera din marknadsföring, utveckling med mera.

Om du behöver ännu fler anpassningsalternativ kan WP Engine ge dig dem. Vi erbjuder de bästa resurserna på webben för användare och utvecklare, och vårWordPress värdplanerkan hjälpa dig att leverera en otrolig digital upplevelse till dina kunder!

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 01/27/2024

Views: 5936

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.